Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě pořádá letní stanový tábor dětí

HRANIČÁŘŮV UČEŇ

Střítež nad Bečvou

1. - 15. srpna 2020

Dokumenty s sebou na tábor

Lékařské potvrzení, shouhlas se zpracováním údajů a nástupní list je nutné vzít s sebou na tábor. Bez lékařského potvrzení (ne staršího 24 měsíců) a bez nástupního listu (s datem nástupu na tábor) nemůže být dítě přijato.

Děti

  • Nástupní list pro děti ve formátu pdf.
  • Lékařské potvrzení dětí ve formátu pdf.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů ve formátu pdf.

Vedoucí a instruktoři

  • Lékařské potvrzení a nástupní list pro instruktory a vedoucí ve formátu pdf.